MIT IS JELENT A REACH RÖVIDÍTÉS?


A REACH a vegyi anyagok jelen esetben szerves és szervetlen bevonatok (festékek) regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló európai vegyianyag-rendelet.

MI A „REACH 2023” ÉS/VAGY „MONOMER DIIZOCIANÁTOK” külön engedélyhez kötött felhasználása? A monomer diizocianátokat nyersanyagként használják poliuretán termékek térhálósításához. Az International Protective Coatings és PI.CA COLOR beszállítóink ezzel a következő termékeket gyártják: UV álló fedőfestékek, esetleg speciális alapozók. Az International PC és PI.CA. Color érintett anyagai (a teljesség igénye nélkül) a következők: Interthane (990, 990SG, 870, 1070) termékek, (Intercure 3240G, 3240HG, 4500), Interline 904, PICAR és PICAR S.

Az Európai Bizottság (EB) a monomer diizocianátok felhasználását 0,1%-nál nagyobb mennyiségben tartalmazó termékek kezelését az eddiginél jóval szigorúbban fogja szabályozni.

2023. augusztus 24-től 0,1% feletti monomer diizocianát tartalmú termékeket a professzionális felhasználók csak akkor dolgozhatnak fel, ha az erre vonatkozó megfelelő képzést sikeresen elvégezték.

A biztonsági adatlapon meghatározott biztonsági intézkedések nem módosulnak (pl. védőkesztyű viselése a feldolgozás során). A képzés azonban nagyobb mértékben tudatosítja a felhasználókban ezek használatának szükségességét.

HOGYAN ISMERHETEM FEL, HA EGY TERMÉK 0,1%-NÁL TÖBB MONOMER DIIZOCIANÁTOT TARTALMAZ, ÉS EMIATT KÉPZÉS SZÜKSÉGES? Legkésőbb a 2022. február 24-i gyártási időponttól kezdve már minden érintett termék címkéjén szerepel egy szabványmondat*, amely szerint a képzés 2023.  augusztus 24-től kötelező. Ez a szabványmondat legkésőbb 2022. február 24-től a vonatkozó  iztonsági adatlapon (általában a 2. oldalon) is megtalálható. * 2023. augusztus 24-től az ipari vagy szakmai felhasználás előtt megfelelő képzést kell elvégezni.

MONOMER DIIZOCIANÁTOK BIZTONSÁGOS KEZELÉSE FONTOS TUDNIVALÓK A KÉPZÉSRŐL:

■ A 2023. augusztus 24-től kötelező képzés nem magához a termékhez, hanem általánosságban véve a „diizocianátok biztonságos kezelése”  témát érintően a felhasználáshoz kapcsolódik.

■ A felhasználástól függően 3 képzési szint létezik. A „ragasztók és tömítőanyagok, amelyeket kis kiszerelési mennyiségben szobahőmérsékleten dolgoznak fel” a legegyszerűbb szintet jelentik.

■ A képzést a gyártók semleges formában (nem márkához kötődően) szervezik. A képzés online elvégezhető, a kb. 1 órás ismeretanyag megtekintése és az ehhez kapcsolódó teszt sikeres kitöltése után a szakfelhasználó képzési kötelezettségének eleget tett, valamint erről 5 évig érvényes tanúsítványt kap.

■ A rendelet kizárólag professzionális felhasználásra érvényes. Magánszemélyek képzés nélkül is folytathatják a termékeink feldolgozását a továbbiakban is. (Feltéve, hogy az adott termékek (barkácsolás) céljára megfelelő.)

Rendelet: https://www.nnk.gov.hu/index.php/kbkhf-hirek/129-kbkhf-hirek/2030-a-diizocianatok-felhasznalasara-vonatkozo-korlatozas

Képzés: https://isopa-aisbl.idloom.events/index/a-diizocianatok-biztonsagos-hasznalata-kepzes-kivalasztasa-hu